За нас

Академия за учители е обучителна организация, която предлага 12 програми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (http://iropk.mon.bg/).

Академия за учители е регистрирана като администратор на лични данни и е вписана от Комисията за защита на личните данни в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.