График на обученията

  1. Програма Позитивно развитие на детската личност в предучилищна възраст: 4 и 5 декември 2017 г.
  2. Програма Стресът и справяне със стреса в професията на учителя: Синдром на професионалната умора: 18 и 19 декември 2017 г.
  3. Програма Стресът и справяне със стреса в професията на учителя: Синдром на професионалната умора: 10 и 11 март 2018 г.
  4. Програма Баба ти GOOGLE: класната стая като социална мрежа. Вътрешно-екипни взаимодействия: 15 и 16 март 2018 г.
  5. Програма Стресът и справяне със стреса в професията на учителя: Синдром на професионалната умора: 28 и 29 април 2018 г.
  6. Програма Позитивно развитие на детската личност в предучилищна възраст: 15 и 16 май 2018 г.
  7. Програма Негативните емоции/чувства в педагогическото общуване – как да се справим с проблема: 9 и 10 юни 2018 г.