Организация на обученията

Обучение по избрана програма може да бъде организирано при наличието на предварително заявен интерес от педагогически специалисти или директори на учебно заведение.

Обученията, заявени индивидуално от педагогическите специалисти, се провеждат в Академията.

Обученията, заявени от директора на учебното заведение, се организират в удобно за участниците време и се провеждат на място, в учебното заведение.

Преди всяко обучение се провежда информационна среща, на която се дискутира структурата на обучението и се обсъждат конкретни проблеми/казуси с цел да се постигне по-висока степен на индивидуализиране и удовлетвореност при участие в обучението.

Всички обучения са с продължителност 16 часа и носят 1 кредит.

След успешно завършване на обучението, участниците получават Удостоверение за преминато обучение и присъдени кредити по образец, утвърден от МОН. За издаването на Удостоверението е необходимо всеки участник да попълни изискваната информация. Академия за учители е регистрирана като администратор на лични данни.